enum class LevelOfDetail: Enum<LevelOfDetail>

EnumItems

Name Description
ZERO
ONE
TWO
THREE